Ostatnio na naszym forum

 • Pytania o Heroes 4
  Autor: Narcyz, napisano 3 czerwca 2019 Przejdź
 • Nowy dział Heroes IV - propozycje, komentarze
  Autor: Qrthgarr, napisano 11 kwietnia 2019 Przejdź
 • Spolszczenie Equilibris
  Autor: jedrzejm, napisano 25 grudnia 2018 Przejdź

Ostatnio dodane mapy

 • Sześć królestw
  Autor: mistrzou, dodano 10 lutego 2019 Zobacz
 • Three Queens 2019 (The Kings)
  Autor: Hardack, dodano 6 stycznia 2019 Zobacz
 • Błysk Ciemności
  Autor: Tabris, dodano 2 stycznia 2019 Zobacz

Umiejętności mocy


Szlachectwo
Zwiększa przyrost w mieście, w którym bohater pełni funkcję gubernatora. Aby móc ją pełnić musi być obecny, albo otrzymać tę zdolność i zostać wykupionym w tym mieście. Umożliwia rozwój umiejętności Zarządzania, Górnictwa i Dyplomacji.
Podstawowy: Zwiększa przyrost stworzeń o 10%. Umożliwia naukę Zarządzania, Górnictwa i Dyplomacji na poziomie zaawansowanym.
Zaawansowany: Zwiększa przyrost stworzeń o 20%. Umożliwia naukę Zarządzania, Górnictwa i Dyplomacji na poziomie mistrzowskim.
Ekspercki: Zwiększa przyrost stworzeń o 30%. Umożliwia naukę Zarządzania, Górnictwa i Dyplomacji na poziomie arcymistrzowskim.
Mistrzowski: Zwiększa przyrost stworzeń o 40%.
Arcymistrzowski: Zwiększa przyrost stworzeń o 50%.

Zarządzanie
Zwiększa dochody gracza w złocie.
Podstawowy: Zwiększa dochody o 100 złota +10%*poziom bohatera, umożliwia naukę Szlachectwa na poziomie eksperckim.
Zaawansowany: Zwiększa dochody o 200 złota +10%*poziom bohatera, umożliwia naukę Szlachectwa na poziomie mistrzowskim.
Ekspercki: Zwiększa dochody o 300 złota +10%*poziom bohatera, umożliwia naukę Szlachectwa na poziomie arcymistrzowskim.
Mistrzowski: Zwiększa dochody o 400 złota +10%*poziom bohatera.
Arcymistrzowski: Zwiększa dochody o 500 złota +10%*poziom bohatera.

Górnictwo
Zwiększa dochody gracza w surowcach innych niż złoto.
Podstawowy: Zwiększa dochody o 2 drewna i rudy przez 5 dni +10%*poziom bohatera, umożliwia naukę Szlachectwa na poziomie eksperckim.
Zaawansowany: Zwiększa dochody o 2 drewna i rudy, a także kolejno dwa z surowców: klejnoty, rtęć, siarka i kryształy przez 5 dni +10%*poziom bohatera, umożliwia naukę Szlachectwa na poziomie mistrzowskim.
Ekspercki: Zwiększa dochody o 2 drewna i rudy, a także kolejno cztery z surowców: klejnoty, rtęć, siarka i kryształy przez 5 dni +10%*poziom bohatera, umożliwia naukę Szlachectwa na poziomie arcymistrzowskim.
Mistrzowski: Zwiększa dochody o 3 drewna i rudy, a także kolejno pięć z surowców: klejnoty, rtęć, siarka i kryształy przez 5 dni.
Arcymistrzowski: Zwiększa dochody o 4 drewna i rudy, a także kolejno sześć z surowców: klejnoty, rtęć, siarka i kryształy przez 5 dni +10%*poziom bohatera.

Dyplomacja
Umożliwia za opłatą w złocie dołączanie wrogich jednostek. Zadziała jeśli suma ich punktów życia wynosi mniej niż 33% naszej armii. Przekupiona jednostka kosztuje połowę swojej ceny w złocie. Zdolność nie działa na istoty przeciwnego stronnictwa. Zmniejsza koszty kapitulacji, sprawia, że wróg nie może odmówić jej propozycji.
Podstawowy: Umożliwia bohaterowi przekonanie do odejścia około 30% jednostek. Działa to na istoty posiadające 120 punktów doświadczenia +10% na poziom bohatera. Koszt kapitulacji wynosi 80% normalnej ceny.
Zaawansowany: Umożliwia bohaterowi przekonanie do odejścia około 40% jednostek. Działa to na istoty posiadające 240 punktów doświadczenia +10% na poziom bohatera. Koszt kapitulacji wynosi 70% normalnej ceny.
Ekspercki: Umożliwia bohaterowi przekonanie do odejścia około 50% jednostek. Działa to na istoty posiadające 360 punktów doświadczenia +10% na poziom bohatera. Koszt kapitulacji wynosi 60% normalnej ceny.
Mistrzowski: Umożliwia bohaterowi przekonanie do odejścia około 60% jednostek. Działa to na istoty posiadające 480 punktów doświadczenia +10% na poziom bohatera. Koszt kapitulacji wynosi 55% normalnej ceny.
Arcymistrzowski: Umożliwia bohaterowi przekonanie do odejścia około 70% jednostek. Działa to na istoty posiadające 600 punktów doświadczenia +10% na poziom bohatera. Koszt kapitulacji wynosi 50% normalnej ceny.

Taktyka
Zwiększa inicjatywę, oraz ruch jednostek w armii bohatera. Umożliwia naukę Ataku, Obrony i Dowodzenia.
Podstawowy: Zwiększa inicjatywę i szybkość jednostek o 1. Umożliwia naukę Obrony, Ataku i Dowodzenia na poziomie zaawansowanym.
Zaawansowany: Zwiększa inicjatywę i szybkość jednostek o 2. Umożliwia naukę Obrony, Ataku i Dowodzenia na poziomie mistrzowskim.
Ekspercki: Zwiększa inicjatywę o 3, a szybkość jednostek o 2. Umożliwia naukę Obrony, Ataku i Dowodzenia na poziomie arcymistrzowskim.
Mistrzowski: Zwiększa inicjatywę o 4, a szybkość jednostek o 3.
Arcymistrzowski: Zwiększa inicjatywę o 5, a szybkość jednostek o 3.

Atak
Zwiększa atak jednostek w armii bohatera.
Podstawowy: Zwiększa atak jednostek o 10%. Umożliwia naukę Taktyki na poziomie eksperckim.
Zaawansowany: Zwiększa atak jednostek o 20%. Umożliwia naukę Taktyki na poziomie mistrzowskim.
Ekspercki: Zwiększa atak jednostek o 30%. Umożliwia naukę Taktyki na poziomie arcymistrzowskim.
Mistrzowski: Zwiększa atak jednostek o 40%.
Arcymistrzowski: Zwiększa atak jednostek o 50%.

Obrona
Zwiększa obronę jednostek w armii bohatera.
Podstawowy: Zwiększa obronę jednostek o 10%. Umożliwia naukę Taktyki na poziomie eksperckim.
Zaawansowany: Zwiększa obronę jednostek o 20%. Umożliwia naukę Taktyki na poziomie mistrzowskim.
Ekspercki: Zwiększa obronę jednostek o 30%. Umożliwia naukę Taktyki na poziomie arcymistrzowskim.
Mistrzowski: Zwiększa obronę jednostek o 40%.
Arcymistrzowski: Zwiększa obronę jednostek o 50%.

Dowodzenie
Zwiększa morale i szczęście jednostek w armii bohatera.
Podstawowy: Zwiększa morale i szczęście jednostek o 1.
Zaawansowany: Zwiększa morale i szczęście jednostek o 2.
Ekspercki: Zwiększa morale i szczęście jednostek o 3.
Mistrzowski: Zwiększa morale i szczęście jednostek o 4.
Arcymistrzowski: Zwiększa morale i szczęście jednostek o 5.

Walka
Zwiększa obronę bohatera. Wymagana do rozwijania innych umiejętności z grupy Walki.
Podstawowy: Zwiększa obronę do 15. Wymagana do Walki wręcz, Łucznictwa i Odporności na magię na poziomie zaawansowanym.
Zaawansowany: Zwiększa obronę do 20. Wymagana do Walki wręcz, Łucznictwa i Odporności na magię na poziomie mistrzowskim.
Ekspercki: Zwiększa obronę do 30. Wymagana do Walki wręcz, Łucznictwa i Odporności na magię na poziomie arcymistrzowskim.
Mistrzowski: Zwiększa obronę do 40.
Arcymistrzowski: Zwiększa obronę do 60.

Walka wręcz
Zwiększa atak wręcz bohatera.
Podstawowy: Zwiększa atak wręcz bohatera do 15. Dzieli obronę atakowanych jednostek przez 1,5 (ale minimalna jej wartość to 10).
Zaawansowany: Zwiększa atak wręcz bohatera do 20. Dzieli obronę atakowanych jednostek przez 2 (ale minimalna jej wartość to 10).
Ekspercki: Zwiększa atak wręcz bohatera do 30. Dzieli obronę atakowanych jednostek przez 3 (ale minimalna jej wartość to 10). Bohater zyskuje zdolność Pierwszego Ataku.
Mistrzowski: Zwiększa atak wręcz bohatera do 40. Dzieli obronę atakowanych jednostek przez 4 (ale minimalna jej wartość to 10). Bohater zyskuje zdolność Pierwszego Ataku.
Arcymistrzowski: Zwiększa atak wręcz bohatera do 50. Dzieli obronę atakowanych jednostek przez 4 (ale minimalna jej wartość to 10). Bohater zyskuje zdolność Pierwszego Ataku i Podwójnego Ataku.

Łucznictwo
Zwiększa atak dystansowy bohatera.
Podstawowy: Zwiększa atak dystansowy bohatera do 10.
Zaawansowany: Zwiększa atak dystansowy bohatera do 15. Dzieli obronę atakowanych jednostek przez 1,5 (Ale minimalna jej wartość to 10).
Ekspercki: Zwiększa atak dystansowy bohatera do 30. Dzieli obronę atakowanych jednostek przez 2 (Ale minimalna jej wartość to 10). Bohater zyskuje zdolność Pierwszego Ataku. Bohater zyskuje zdolność Długiego strzału.
Mistrzowski: Zwiększa atak dystansowy bohatera do 40. Dzieli obronę atakowanych jednostek przez 2 (Ale minimalna jej wartość to 10). Bohater zyskuje zdolność Długiego strzału.
Arcymistrzowski: Zwiększa atak dystansowy bohatera do 50. Dzieli obronę atakowanych jednostek przez 2 (Ale minimalna jej wartość to 10). Bohater zyskuje zdolność Długiego strzału i Podwójnego strzału.

Odporność na magię
Zwiększa obronę przed magią bohatera. Ta umiejętność łączy się z innymi wzmacniającymi odporność tak, że odporność wynikająca z umiejętności jest ważniejsza, a ta z innych źródeł (artefakty, bariery antymagiczne) jedynie uzupełnia resztę. Jeśli nasz bohater ma 50% odporności magicznej i posiada przedmiot dający takąż odporność otrzyma łącznie 75% odporności na magię, a nie 100%. Wzór zatem wygląda w ten sposób:
Odporność z umiejętności + ((100% - odporność z umiejętności) * odporność z innych źródeł)) = całkowita odporność magiczna bohatera.
Podstawowy: Zwiększa odporność na magię bohatera do 30%.
Zaawansowany: Zwiększa odporność na magię bohatera do 50%.
Ekspercki: Zwiększa odporność na magię bohatera do 70%.
Mistrzowski: Zwiększa odporność na magię bohatera do 80%.
Arcymistrzowski: Zwiększa odporność na magię bohatera do 100%.

Odkrywanie
Zwiększa zasięg widzenia bohatera, a także pozwala poznać informacje o wrogich oddziałach i rozwijać umiejętności związane ze Zwiadem.
Podstawowy: Zwiększa zasięg widzenia o 1, bohater widzi właściwości obiektów przygody takich jak treść tabliczek, liczebność strażników kopalni, skarbców, siedlisk, ofertę kowali, konserwatoriów, przedmioty schowane w kufrach, plecakach, skrzyń w morzu. Widzi wrogich bohaterów z umiejętnością Ukrywania na poziomie podstawowym. Umożliwia naukę Znajdowania drogi, Żeglarstwa na poziomie zaawansowanym, a Ukrywania na podstawowym.
Zaawansowany: Zwiększa zasięg widzenia o 2, bohater widzi dodatkowo dokładną ilość wrogich jednostek, a także ilość oddziałów, które można przyłączyć w siedliskach. Widzi wrogich bohaterów z umiejętnością Ukrycia na poziomie zaawansowanym. Umożliwia naukę Znajdowania drogi, Żeglarstwa na poziomie mistrzowskim, a Ukrywania na zaawansowanym.
Ekpercki: Zwiększa zasięg widzenia o 3, bohater dodatkowo jest informowany o prawdopodobnym wyniku bitwy w oparciu o porównanie liczby punktów życia jego armii z wrogiem. Widzi wrogich bohaterów z umiejętnością Ukrywania na poziomie eksperckim. Umożliwia naukę Znajdowania drogi, Żeglarstwa na poziomie arcymistrzowskim, a Ukrywania na eksperckim.
Mistrzowski: Zwiększa zasięg widzenia o 4, bohater dodatkowo poznaje współczynniki wrogich stworzeń będących na mapie i w garnizonach, a także umiejętności wrogich bohaterów. Widzi wrogich bohaterów z umiejętnością Ukrywania na poziomie mistrzowskim. Umożliwia naukę Ukrywania na poziomie mistrzowskim.
Arcymistrzowski: Zwiększa zasięg widzenia o 5, bohater dodatkowo może od środka poznawać wrogie armie i garnizony, przeglądając czary wrogich bohaterów ich garnizony, czy budynki w mieście. Widzi wrogich bohaterów z umiejętnością Ukrywania na poziomie arcymistrzowskim. Umożliwia naukę Ukrywania na poziomie arcymistrzowskim.

Znajdowanie drogi
Zwiększa zasięg ruchu armii bohatera.
Podstawowy: Zmniejsza kary za chodzenie po trudnych terenach o -25%. Umożliwia naukę Zwiadu na poziomie eksperckim.
Zaawansowany: Zmniejsza kary za chodzenie po trudnych terenach o -50%. Umożliwia naukę Zwiadu na poziomie mistrzowskim.
Ekspercki: Bohater porusza się po mapie bez kar od terenu.
Mistrzowski: Bohater porusza się po mapie bez kar od terenu, dodatkowo zyskuje +25% do ruchu. Umożliwia naukę Zwiadu na poziomie arcymistrzowskim.
Arcymistrzowski: Bohater porusza się po mapie bez kar od terenu, dodatkowo zyskuje +50% do ruchu.

Żeglarstwo
Zwiększa zasięg ruchu armii bohatera po morzu, a także jej sprawność w bitwach morskich (co nie kumuluje się z Taktyką).
Podstawowy: Armia bohatera zyskuje +25% do ruchu po morzu, a w czasie bitwy jednostki walczą jakby były pod wpływem Taktyki, Ataku i Obrony na poziomie podstawowym.
Zaawansowany: Armia bohatera zyskuje +50% do ruchu po morzu, a w czasie bitwy jednostki walczą jakby były pod wpływem Taktyki, Ataku i Obrony na poziomie zaawansowanym.
Ekspercki: Armia bohatera zyskuje +100% do ruchu po morzu, a w czasie bitwy jednostki walczą jakby były pod wpływem Taktyki, Ataku i Obrony na poziomie eksperckim.
Mistrzowski: Armia bohatera zyskuje +150% do ruchu po morzu, a w czasie bitwy jednostki walczą jakby były pod wpływem Taktyki, Ataku i Obrony na poziomie mistrzowskim.
Arcymistrzowski: Armia bohatera zyskuje +200% do ruchu po morzu, a w czasie bitwy jednostki walczą jakby były pod wpływem Taktyki, Ataku i Obrony na poziomie arcymistrzowskim.

Ukrywanie
Pozwala ukryć się bohaterowi, aby móc swobodnie przemieszczać się obok wrogich armii. Za uniknięcie walki bohater otrzyma 1/4 doświadczenia, które zdobyłby w jej wyniku.
Podstawowy: Bohatera nie widać, gdy jest w pobliżu samych lokacji, np. kopalni. Jest niewidzialny dla istot 1 poziomu, ale zostanie zobaczony gdy wejdzie w ich strefę kontroli (2 pola od oddziału). Bohaterowie nie dostrzegają go również.
Zaawansowany: Bohatera nie widać, gdy jest w pobliżu samych lokacji, np. kopalni. Jest całkowicie niewidzialny dla istot 1 poziomu, dopóki nie zaatakuje, a także dla istot 2 poziomu, ale zostanie zobaczony gdy wejdzie w ich strefę kontroli (2 pola od oddziału). Bohaterowie z Odkrywaniem na poziomie podstawowym nie dostrzegają go również.
Ekspercki: Bohatera nie widać, gdy jest w pobliżu samych lokacji, np. kopalni. Jest całkowicie niewidzialny dla istot 1 i 2 poziomu, dopóki nie zaatakuje, a także dla istot 3 poziomu, ale zostanie zobaczony gdy wejdzie w ich strefę kontroli (2 pola od oddziału). Bohaterowie z Odkrywaniem na poziomie zaawansowanym, lub niższym, nie dostrzegają go również.
Mistrzowski: Bohatera nie widać, gdy jest w pobliżu samych lokacji, np. kopalni. Jest całkowicie niewidzialny dla istot 1-3 poziomu, dopóki nie zaatakuje, a także dla istot 4 poziomu, ale zostanie zobaczony gdy wejdzie w ich strefę kontroli (2 pola od oddziału). Bohaterowie z Odkrywaniem na poziomie eksperckim, lub niższym, nie dostrzegają go również.
Arcymistrzowski: Bohatera nie widać, gdy jest w pobliżu samych lokacji, np. kopalni. Jest całkowicie niewidzialny dla istot 1-4 poziomu, dopóki nie zaatakuje. Bohaterowie z Odkrywaniem na poziomie mistrzowskim, lub niższym, nie dostrzegają go również.